Vi bruger Cookies!     

         
 X     
madsen

Ærkeenglene
Sera fer

Paradisets himmel

 

 

Serafer: Engel for

KÆRLIGHEDENS ESSENS

”‹”‹

 

Øjet, der er symbol på Paradisets himmel, kaster skinnende stråler igennem hele universet. Løven symboliserer den ild

og lidenskab, som kærlighed kan vække i os.

Denne lidenskab ses i hele universet, der her er symboliseret ved månen og stjernerne. De brændende, bevingede hjul er symbolet på Seraferne.

ENGLERIGE Engel i Paradisets himmel HIMMELSK FUNKTION At beskytte kærlighedens essens

GAVER TIL JORDEN Den kan hjælpe dig med at erkende, at du i din ki nu

er kærlighed; opleve kærligheden i alt; dele essensen af din væren med .uuln

”‹ ”‹

E

nglen for Kærlighedens Essens hjælper os med at fjerne illusionen' maske og få øje på, at kærlighed er essensen i alt liv. Denne engi I arbejder for at hjælpe os med at udvikle os fra egoets hegr.rns. di kokon til de storslåede skabninger aflys, som vi er. Når vi n 11 111;• 1 igennem personlighedens illusioner og negativitetens distinkttvi natur, indser vi, at det, vi er i vores inderste, er en kilde al k;ri Itglu il Denne kærlighed eksisterer midt i hver eneste levende celle .il von krop og i hjertet af alt levende. Den bevidsthed, vi er gjort al, grum m trænger også alt andet levende stof. Vores egen sødmelulde essens 1 1 den samme som essensen af den universelle kærlighed, der lorenei og knytter os tæt sammen med Kilden.

Vi kan bede Englen for Kærlighedens Essens hjælpe os med .11 erkende den essens, der ligger i vores hjertes inderste. Når vi vxlgei ,11 identificere os med denne essens, lever vi ud fra vores I løjere Selv , di 1 er et aspekt af det guddommelige, snarere end ud fra vores lille indivi duell c ego. Vi beder om hjælp til at løsrive os fra illusionerne om os selv og finde den udødelige virkelighed, at vi er ét med Kilden og med alt liv. Vi beder om at blive i stand til at forbinde os med den enhed ug erindre den evige og ubetingede kærligheds natur.

Når vi åbner vores hjerte for kærligheden i os selv, linder vi ud .il, ,it kærlighedens essens er livets grundlæggende og fundamentalt siih stans. Uden den kunne intet gro eller trives, og livet ville opium- nu .1 .11 eksistere. Englen for Kærlighedens Essens n.issn omli\gri li-t p.i denne substans i hver af os. Når vi vælger .11 leve lu dc 11 • 1 r• I mod Uger vi utallige gaver i lorm al erl.

84

 

Opdateret 15/09/2015