Vi bruger Cookies!     

         
 X     
madsen

Ærkeenglene
 

Ærkeenglen

URIEL

GUDDOMMELIGT LYS STRÅLER INDEFRA. JEG ER EVIGT STRÅLENDE, :: vKÆRLIG OG VIS.

Uricl er Solens Regent og den mest strålende af ærkeenglene. I Ian vises med en (lamme i sin åbne hånd. Han overvåger in;.si'ilorden og tenor. Uricl ses undertiden med en bog ved ilii ^hlilt ), Iwill i t svmholisac) bogen om alle de Iczgende l>Linlci, som luiii i*iiv til Adam.

U

riel, hvis navn betyder »Guds lys«, er den engel, der bringer men neskeheden viden og forståelse af det guddommelige. Han er di n mest strålende af alle engle og har været afbildet stigende ned Ira hi ni len i en brændende stridsvogn trukket af hvide heste.

Han er ofte blevet kaldt Guds Flamme, Nutidens Engel og I relsi n . Engel. Han er også kendt som Lysets Fyrste og fortolkeren al lonul 1 gelser. Det var Uriel, som Gud sendte til Noah tor at advare ham 

syndfloden. Bibelen fortæller også om, hvordan Uricl steg ned 1 Paradisets Have på en solstråle og stod ved dets port med et hni-ndeti de sværd. Han er også den engel, som våger over torden og terror. Som Angerens Engel kan han hjælpe os med at forstå karmaloven, der g,111 ske enkelt betyder, at vi høster, som vi sår. Uriel hjælper os også med at forstå, hvordan guddommelig barmhjertighed fungerer, og brinjM 1 os forståelse for, at vi alle er næret af Guds kærlighed.

Han menes at være den mest skarpsynede af alle englene. I lun  ofte med kundskabens flamme i sin åbne hånd, som menneskcliedi 11 kan trække på for at opnå sundhed og velfærd. Hvis denne viden nu . bruges, så er det Uriel, som overbringer Guds gengældelse. I Jriel hp I per os med at forstå, hvorfor alt er, som det er. Han hjælper os med .11 stole på den guddommelige plan således, at når ting synes ;ii gå g.ili, ved vi, at de i sidste instans er til vores højeste gode og største glæde Uriel hjælper os med at forstå vores indre stemme og vores drømme Han fører os til forståelse af vores essentielle natur og til at tage niere ansvar for vores liv. Med hans vejledning har vi muligheden lur at itu lisere vores potentiale som skabende væsener. Uriel hjælper os med .11 finde vores indre lys og blive så strålende som solen, når vi udlrykkei

kærlighedens og skønhedens fylde i os selv.


Opdateret 15/09/2015