Vi bruger Cookies!     

         
 X     
madsen

Ærkeenglene
Ærkeengl

 

 

ENGLERIGEÆrkeengel i Formens himmel

himmelsk funktionNedskriver Livets Bog og alle vores gerninger

Æ,rkeenglen

M ETATRON

”‹ ”‹

gaver til jorden Han hjælper os med at finde det sande omfang af alt, hvad vi gør; han er vidne til det gode, vi gør og den kærlighed, vi giver; han hjælper os med at realisere vores potentiale som kærlige og værdifulde mennesker

 

 

 

Mctatron synes at være den mest jordiske af ærkeenglene,

Ærkeenglen

metatron

JEG ER FORENET MED KILDEN

til al godhed, kærlighed og kreativitet il'IT'lirivfll]'«llllllM&IM|l||^li|lailililll|llillliill

idet han engang var en vis og dydig mand, som Gud bragte til himmels. Han er rigt smykket og holde/ en pen i sin ene hånd, da han optegner vores gerninger i Livets Bog. Han har evnen til at hjælpe os med at lære tingenes sande proportioner at kende.

M

etatron er den eneste af alle englene, der engang har været menneske. Han var kendt som Enok og var den syvende patriark efter Adam. Det står skrevet, at han »gik med Gud« og blev bragt til himmels, hvor han blev gjort til ærkeengel. Der spekuleres i jødiske skrifter på, om han er Shekinah, den engel som førte Israels børn ud af ørkenen. Man mener også, at det var Metatron, der standsede Abraham i hans forsøg på at ofre sin søn Isak til Gud.

Metatron er også kendt som den første og sidste af ærkeenglene og kaldes ofte Himlens Kanal, Pagtens Engel eller Englenes Konge. Hans funktion er at overvåge optegnelsen af alle vores gerninger 1 Livets Bog.

Han er betroet opgaven at støtte menneskeligt liv og fungerer som en bro mellem det guddommelige og menneskeheden. Vi kan søge råd hos ham ved at bede ham hjælpe os med at finde det sande omfang af enhver handling, vi foretager i vores liv. På et niveau betyder det at hjælpe os med at finde balancen mellem det, vi giver ud, og det, vi beholder til os selv. Dette gør os i stand til at opretholde veldefinerede grænser og således bevare en klar følelse af os selv, hvilket er nødvendigt, hvis det skal lykkes os at udnytte vores potentiale i formens verden.

Metatron kan hjælpe os med at finde det sande omfang af kærlighed, arbejde og fritid, så vi kan leve et balanceret, sundt liv, der er fuld af harmoni og klarhed. Han er også vidnet til det gode, vi gør, måske de handlinger af kærlighed eller venlighed, som andre ikke ser. Han kan hjælpe os, når vi har anstrengt os og arbejdet hårdt på at få noget til at lungere, uanset hvad det er; Det kunne være alt lige fra at prøve at få et forhold til at fungere, tabe sig eller opgive en afhængighed eller skadelig vane, til at kaste os over en sag eller en holdpræstation.

Vi kan bede Ærkeenglen Metatron om at vejlede os i vores anstrenge Iser og hjælpe os med at finde det sande omfang af vores resultater, og aktiviteter. Vi kan i vores meditation spørge Metatron, om han vil hjælpe os med at finde ud af, hvornår vi har gjort nok, eller hvornår vi skal gøre mere for andre eller os selv.

20

 

Opdateret 15/09/2015